januari 11, 2018

Privacy verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ComputerFixx, Weerribben 5, 8244 EA, Lelystad.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ComputerFixx in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. ComputerFixx gebruikt uw persoonsgegevens voor:

De hieronder genoemde doeleinden zijn de meest voorkomende doeleinden, maar hoeven niet per se op uw situatie van toepassing zijn. Pas het onderstaande rijtje daarom aan uw situatie en de daadwerkelijke doeleinden waarvoor u de data zult gebruiken aan.

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ComputerFixx, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

ComputerFixx maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

ComputerFixx maakt geen gebruik van cookies. Zodra dit gebruikt zal worden, zal daar per direct melding van worden gemaakt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. ComputerFixx is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van ComputerFixx vallen.

Inzage

U mag ComputerFixx vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ComputerFixx verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier (klik hier).